Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017

Εισαγωγή στην μέθοδο CLIL


Τι είναι το CLIL;
Ένας όρος που δημιουργήθηκε το 1994 από τον καθηγητή David Marsh στη Φινλανδία.
"Το CLIL αναφέρεται σε καταστάσεις όπου τα μαθήματα ή τμήματα των μαθημάτων διδάσκονται μέσω μιας ξένης γλώσσας με διπλό στόχο, δηλαδή την εκμάθηση περιεχομένου και την ταυτόχρονη εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας".Η Ολοκληρωμένη μάθηση περιεχομένου και γλώσσας  ή Συνδυασμένη Εκμάθηση Επιστημονικού Αντικειμένου και Ξένης Γλώσσας (CLIL) είναι μια γενική έκφραση που χρησιμοποιείται για να αναφέρεται σε οποιαδήποτε διδασκαλία ενός μη γλωσσικού υποκειμένου μέσω μιας δεύτερης ή ξένης γλώσσας (L2).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου